La Diputació obri a Gandia una nova oficina de gestió tributària que donarà servei a 33 municipis

La Diputació de València ha renovat la seua oficina de Gestió Tributària a Gandia, amb l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania als municipis de la comarca de la Safor que tenen delegat el cobrament de tributs. Concretament, estes instal·lacions situades al número 4 de la plaça Alqueria de les Flors donen servei a 33 municipis, amb una població total superior als 175.000 habitants.

El diputat provincial d’Hisenda, Vicent Mascarell, ha visitat les noves instal·lacions, on el personal del Servei de Gestió Tributària (SGT) de la Diputació presta atenció i informació a contribuents i consistoris, així com a entitats que han delegat a la corporació la gestió i recaptació dels seus tributs. L’oficina de la Diputació obrirà en horari de matins, i una vesprada a la setmana, atenent preferentment amb cita prèvia, per a la qual cosa disposa d’una eina de gestió de torns.

El nou local ha millorat la distribució d’espais, delimitant la zona d’espera per a la ciutadania respecte als llocs d’atenció; i també s’ha incrementat l’espai entre les taules per garantir la privacitat de la informació. Així mateix, el disseny ergonòmic de les taules de treball servix d’actuació preventiva per a evitar danys a la zona lumbar el personal que atén de manera presencial els contribuents.

L’oficina territorial de Gandia compta amb línia telefònica directa amb els ajuntaments de la Safor que han delegat la gestió i recaptació dels seus tributs a la Diputació, per la qual cosa els contribuents també poden ser atesos als seus municipis respectius.

ATENCIÓ MULTICANAL

La Diputació de València presta este servei a més de 180 ajuntaments i ens locals de la província que, de forma voluntària, han delegat la recaptació de determinats tributs com l’IBI, IAE o l’Impost de Vehicles, així com el cobrament de taxes específiques com la del tractament de residus.

A més de l’atenció presencial a les diferents oficines distribuïdes per les comarques valencianes, el Servei de Gestió Tributària posa a la disposició del contribuent diferents canals d’atenció telemàtica.

Així, recentment es va presentar una nova eina d’atenció ciutadana consistent en una assistent virtual intel·ligent, a manera de chatbot, ubicat al portal web de la Diputació www.dival.es. Una vegada s’hi accedix, l’usuari inicia una conversa amb una pregunta sobre temes tributaris i, a la vista d’esta, l’assistent virtual li respon.

 

D’esta manera, s’obté informació a través d’intel·ligència artificial, cosa que permet reduir els temps de resposta mitjançant un servei actiu les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any. Alhora, el sistema detecta els dubtes i les inquietuds més freqüents de la ciutadania, i possibilita també descongestionar els altres canals d’atenció, per la qual cosa els funcionaris públics poden centrar-se en tasques de més valor social.

Així mateix, els contribuents continuen tenint a la seua disposició els canals d’atenció telefònica, presencial i electrònica, per la qual cosa el ciutadà pot escollir el canal que preferisca.

El telèfon d’informació tributària de la Diputació és el 96 300 05 00, a través del qual es poden fer alguns tràmits bàsics. A l’Oficina Virtual del Contribuent s’accedeix des del web de la corporació provincial https://www.sede.dival.es/oficinatributaria, per a tràmits amb certificat digital o codi segur de verificació, fins i tot algunes sol·licituds sense necessitat de certificats electrònics.