La Generalitat Valenciana adquirix un edifici de 16 habitatges a Gandia aplicant el dret de tempteig

Gandia comptarà amb 16 nous habitatges que es destinaran del parc públic de la Generalitat Valenciana i que seran destinats a lloguer social. Es tracta d’una nova adquisició realitzada per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través del dret d’adquisició preferent. La compra ha suposat una inversió total d’1.198.000 euros, i el preu de valoració és d’1.267.989,23 euros, és a dir, 69.989,23 euros menys que el valor de mercat. Es tracta d’un edifici de 4 plantes i 16 habitatges, lliure de càrregues, construït l’any 2000.

La intenció de venda es va comunicar el mes de maig passat i l’exercici del dret de tempteig es va exercir a principis del mes d’agost. Així mateix, es va resoldre l’adquisició per resolució de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica l’11 de novembre passat. Finalment, la compra s’ha culminat este dimecres.

La regidora d’Habitatge i Regeneració Urbana, Amparo Victoria, ha mostrat la seua satisfacció per esta nova compra que possibilitarà que des de l’àmbit de les institucions es continue treballant per a donar resposta “a les necessitats d’habitatge social que puguen sorgir i ho farem utilitzant l’oficina Xaloc que s’ha convertit en una eina essencial de les polítiques d’habitatge que desenvolupem per tal de millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans”.

Per la seua banda, el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha assenyalat que “gràcies a l’aplicació dels drets de tempteig i retracte des de la Conselleria estem accelerant l’ampliació del parc públic d’habitatge de la Generalitat. A més, ho estem fent d’una forma eficient amb els recursos públics, ja que els habitatges s’han adquirit a preus molt assequibles”. Així mateix, ha destacat Aguilar, “la importància que suposa l’existència de més habitatge públic a Gandia”.

Finalment, la directora general d’Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, ha explicat que els habitatges adquirits passen a estar qualificats com a habitatges protegits amb caràcter permanent, blindant així la seua funció social. Els habitatges seran adscrits a l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) per al manteniment i la gestió en règim de lloguer social.