La marca ‘platja de Gandia’ va obtindre una audiència acumulada de 286 milions d’impactes entre març i desembre de 2020

La marca ‘platja de Gandia’ va aconseguir durant el període març-desembre 2020 en el conjunt de mitjans de comunicació, tant nacionals com autonòmics i locals, generar una audiència acumulada de 286.287.843 impactes, el que va suposar un Valor Publicitari Estimat (VPE) de 2.156.898 euros.

Així ho testifica un estudi realitzat per una empresa especialitzada en la matèria encarregat pel Departament de Turisme de l’Ajuntament de Gandia i on, durant nou mesos, es van analitzar els continguts relacionats amb ‘platja de Gandia’ en mitjans radiofònics, televisius, digitals i escrits en els àmbits locals, autonòmic i nacional.

Tal com ha explicat el regidor de Turisme i Platges, Vicent Mascarell, 2020 va suposar un repte per a les destinacions turístiques a causa de la crisi sanitària de la covid-19. “Davant d’esta situació, des del Departament de Turisme vam posar en marxa tot un seguit de mesures destinades a garantir la seguretat dels nostres ciutadans i de totes aquelles persones que ens van voler visitar durant el passat estiu. Paral·lelament, vam treballar per a generar impactes en els mitjans de comunicació que ens van permetre mostrar les fortaleses de Gandia, ja que afrontàvem una temporada estival on els viatges a l’estranger havien de ser pràcticament testimonials i on el mercat nacional cobrava encara més importància. Per a nosaltres era vital realitzar estes accions i planificar una estratègia per a ajudar al sector turístic i que la nostra ciutat augmentara en visibilitat i notorietat”, ha indicat.

El regidor socialista també ha destacat que “la millor aliada per al turisme és la nostra platja. Després de l’anàlisi podem afirmar que esta campanya de publicitat indirecta no s’haguera pogut pagar d’una altra manera, ja que són més de dos milions d’euros. L’estratègia del departament i la col·laboració del sector han permés que la marca de Gandia no es ressentira, és més, s’ha assentat com platja segura i destí de qualitat”

D’esta manera, es va aconseguir que el terme ‘platja de Gandia’ generara un total de 643 notícies que van quedar distribuïdes de la següent manera: 124 en la premsa escrita, 441 en mitjans digitals, 46 en televisió i 42 en ràdio.
Del total de notícies, un 18% van tindre repercussió en mitjans locals, un 40% ho van ser en àmbit autonòmic i un 25% es va correspondre amb l’àmbit nacional. Analitzats els resultats, l’informe també indica que la majoria dels impactes en l’audiència es van produir gràcies a mitjans digitals (72%), seguits de la televisió (21%), mentre que la ràdio (3%) i la premsa escrita (4 %) van generar menys impactes.

Pel que fa al caràcter de les notícies, el 70% de les notícies recollides durant estos mesos van aconseguir un impacte positiu en l’audiència, de manera que el valor d’estes publicacions va ser major en traslladar la imatge de Gandia com a destinació turística segura.

“Este informe ens aporta molta informació de la marca ‘platja de Gandia’ i ens permet analitzar quines accions van tindre millor acollida entre la població en tots els àmbits. Des del Departament de Turisme ja estem treballant des de fa mesos per afrontar una nova temporada estival que es presenta amb molts reptes, però on tornarem a comptar amb la col·laboració del sector per a afrontar-la amb les majors garanties”, ha conclòs Mascarell.