La nova imputació de Torró demostra la perversió amb la qual el PP utilitzava els diners de tots els gandians

El portaveu del Grup Municipal Socialista, José Manuel Prieto, ha assegurat que la nova imputació de l’exalcalde de Gandia, Arturo Torró, pel cas de la transferència de diners des de l’ajuntament a l’empresa pública IPG, demostra “el mal ús i la perversió amb la qual el PP utilitzava els diners de tots els gandians i de la pròpia empresa pública, i que ara comporta una sèrie de conseqüències en forma d’investigacions judicials”.

Torró i l’exgerent d’Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), Gonzalo Morant, declararan el pròxim 28 de febrer en el Jutjat d’Instrucció número 3 de Gandia en qualitat d’investigats, per esta injecció econòmica amb l’aparença de préstecs financers i sense comptar amb el preceptiu informe favorable de l’interventor.

Cal destacar que és el propi ministeri fiscal el que ha sol·licitat que declaren en el jutjat tant Torró, com Gonzalo Morant. Per açò, la Fiscalia pretén aclarir en este procés judicial perquè l’anterior govern del PP va transferir 3,5 milions d’euros a l’empresa pública IPG en contra del criteri dels tècnics municipals. I, més encara, els motius pels quals no es va reclamar els diners en els terminis que s’havien acordat.

“Es tracta d’una prova més de com des dels propis recursos econòmics de l’Ajuntament de Gandia es transferien diners a IPG per a escapar del control dels funcionaris i de la fiscalització de l’oposició, per a gastar a mans plenes en saraus”, ha assenyalat Prieto.

D’esta manera, els socialistes li demanem als actuals regidors del PP que van participar en este tipus de moviments financerament foscos —entre ells, Guillermo Barber—, “que expliquen a on van anar a parar els diners i per què es van desoir les recomanacions dels funcionaris municipals”.

Cal recordar que l’exalcalde Torró, i l’anterior responsable d’IPG, Gonzalo Morant, van formalitzar el 9 de setembre de 2014 un contracte de crèdit a curt termini per valor de 3,5 milions d’euros amb informes negatius i amb objeccions de legalitat tant de l’interventor com del tresorer municipal, amb l’advertiment previ i reiterat d’estes objeccions per part del secretari general de l’Ajuntament. No obstant això, Torró va signar el crèdit i va dictar el decret, mentre que l’anterior regidor d’Hisenda, Guillermo Barber, va resoldre en este sentit.

A més, estem davant una pràctica reiterada i continuada en anteriors ocasions, en tindre coneixement que es van signar un mínim de quatre operacions de tresoreria més amb l’empresa pública IPG per import 2 milions d’euros (17 de juliol de 2013), 1 milió d’euros (17 de juny de 2013), 1,3 milions d’euros (1 de juliol de 2013) i 2,6 milions d’euros (10 de març de 2014). Tots estos préstecs han compromès l’estabilitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Gandia, arribant fins i tot a perillar la liquiditat del mateix.