La responsable del disseny del programa electoral del PP, comissària d’una exposició patrocinada per l’Ajuntament

A penes 48 hores després de conèixer que el responsable del programa electoral del PP va ser beneficiat per un contracte de serveis de fins a 44.840 € a la seua empresa Heptacanda Investments SC, per a un projecte de promoció turística de la ciutat a Aràbia que mai es va executar, tot i que l’empresa va cobrar uns diners municipals que hui no ha tornat, s’ha conegut que una de les sòcies d’esta empresa és comissària d’una exposició municipal patrocinada també per l’Ajuntament i que s’inaugura dissabte.

Sofía Escudero, sòcia junt a Mansour Dadadh de l’empresa beneficiària d’estos contractes municipals, és comissària d’una exposició inclosa dins la programació cultural de l’Ajuntament de Gandia i patrocinada pel propi consistori. Una informació que s’uneix a la destapada dimarts pel PSPV-PSOE al voltant d’un contracte sense executar, a la mateixa empresa que s’encarregà del disseny i l’elaboració del programa electoral del Partit Popular, per la promoció de la ciutat a Aràbia. Dahdah, a més, és el representant legal d’una altra empresa ubicada a Gandia, Araberia Group, que va ser l’encarregada d’editar les revistes de la campanya electoral del PP de Gandia en les darreres eleccions de 2011.

Curiosament, només huit dies després de la seua constitució, el govern convidà a aquesta mercantil a un concurs públic negociat per a adjudicar un servei que solucione la mancança que assenyalava l’informe tècnic del 10 de juliol. Ho fa convidant també a altres dos empreses, que curiosament, finalitzat el termini, no van elevar cap proposta ni tècnica ni econòmica, sent Heptacanda la única que ho va fer. Així, el dia 13 d’octubre se li adjudicava el servei per una quantitat econòmica que podia arribar fins als 44.840 euros. Curiosament també, durant l’obertura de les pliques, el sobre B, aquell en el que apareix la proposta tècnica presentada per l’empresa, no es va obrir mai, i el concurs es va resoldre adjudicant els diners a una empresa sense saber exactament per a què eren ni quin projecte s’anava a fer.

El regidor del PSPV-PSOE Vicent Mascarell s’ha ratificat hui en les seues denúncies, en assegurar que “el sobre B, amb la proposta tècnica, mai es va obrir” i que ens trobem davant un concurs “amanyat amb diners de la partida d’ocupació, en una ciutat que té 10.000 persones desocupades, per a un projecte i una feina que mai es va fer”.

El regidor socialista ha recordat la “coincidència” que suposa que, després de les informacions destapades, es coneguen noves activitats de promoció de l’Ajuntament amb els socis d’estes mercantils, i ha assegurat que Escudero és en este cas “doblement agraciada, primer perquè se la va contractar amb diners del PP, després perquè se li atorga un contracte amb diners de tots i ara perquè se li promociona una exposició dins la programació municipal”.