L’Ajuntament de Gandia tanca l’exercici del 2021 amb un romanent de tresoreria de 21,3 milions d’euros

El regidor d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha comparegut este matí en roda de premsa per a fer un balanç de les xifres econòmiques de l’Ajuntament de Gandia durant el 2021 pel que fa a quatre aspectes concrets.

El primer ha estat la morositat i el Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors del quart trimestre de l’any. Gregori ha informat que al llarg de l’exercici s’han realitzat un total de 2.731 pagaments per un valor de 13,6 milions d’euros i que des de les arques municipals no s’ha hagut de pagar ni un sol euro en concepte d’interessos de demora davant dels més de 7 milions d’euros que es van haver d’afrontar la legislatura passada per les factures endarrerides que el govern del Partit Popular no havia pagat en temps i forma. Quant a la morositat (període que comprén des que es registra la factura fins que es paga), esta s’ha situat en 29,30 dies, mentre que el PMP (temps transcorregut des que es valida la factura fins que es paga) s’ha situat en 10,97 dies.

El segon aspecte ha estat l’estat d’execució del pressupost de l’any passat. “Estes dades indiquen que treballem amb un document real i que es pot complir”, ha explicat l’edil socialista, qui ha destacat que el 99,8% dels ingressos previstos s’han cobrat i pel que fa a les despeses, s’ha executat el 95%. “Fa tres mesos el PP va denunciar que el pressupost no s’estava complint i sent dir-los que, una vegada més, s’han equivocat en les previsions apocalíptiques. Hui presentem unes dades magnífiques avalades per la intervenció municipal”, ha remarcat.

El tercer punt que ha abordat el responsable de la hisenda municipal ha estat el compliment del Pla d’Ajust, del qual ha detallat que es complix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i que s’ha aconseguit reduir el nivell d’endeutament fins a 275 milions d’euros complint la previsió d’inici d’any. Sobre este aspecte, Gregori ha destacat que “si la pandèmia no ens haguera colpejat, la xifra podria estar perfectament als 260 milions”.

Finalment, i sobre el romanent de tresoreria, el regidor socialista ha informat que puja a 21,3 milions i els fons líquids en comptes bancaris que sustenten este romanent de tresoreria són de gairebé el 90%, aspecte que indica l’excel·lent situació financera dels comptes municipals. Com a dada, i per a finalitzar la seua intervenció, Gregori ha comparat esta xifra amb l’últim romanent del govern del PP que va ser de menys de 33 milions d’euros.

A mode de resum, el responsable de les finances municipals ha declarat que “les bones xifres desmentixen les profecies apocalíptiques del Partit Popular. Hem fet del rigor econòmic la nostra bandera i de la bona gestió econòmica un compromís amb la ciutadania de Gandia”.