Les obres del Mercat de la Plaça del Prado no són legals

Les obres de construcció del Mercat de la Plaça del Prado no són legals al mancar de la preceptiva encomana de gestió que l’Ajuntament ha de realitzar en favor de l’empresa pública quan actua sobre el domini públic. Els socialistes hem accedit a l’expedient de l’actuació sense trobar este permís que obliga a què l’interventor emeta un informe favorable a la consignació de la necessària partida pressupostària per a la realització de les obres.

Per això, pensem que l’Ajuntament s’ha botat este pas legal per tal d’evitar un informe desfavorable per part de la intervenció al mancar l’Ajuntament del crèdit econòmic necessari per a comprometre els diners, 841.000 euros, en què està pressupostada l’obra.

Al mancar de l’encomana de gestió, tant l’execució de les obres com la posterior explotació del Mercat Municipal queden legalment en entredit. Segons el concejal socialista Vicent Mascarell, “Que siga el propi Ajuntament el que trenque les regles per a donar una nova mostra del seu descontrol sobre el diners públics”. Per això, exigeix que es realitze l’encomana de gestió “perquè l’Ajuntament ha de ser el primer en donar exemple en l’acompliment de les seues normes”.

Cal recordar que les obres de la Plaça del Prado costen ja el doble d’allò anunciat i que el desajustament entre allò anunciat i el cost real va a càrrec de l’Ajuntament ja què el Govern del PP va vendre que anava a càrrec del Plan Confianza, però sols 1’4 milions d’euros dels 2,6 del cost total de l’obra va a càrrec de la Generalitat.