Liduvina Gil “Gandia està mantenint xifres de contagi per coronavirus prou baixes”