Liduvina Gil participa a l’Assemblea General Ordinària del Fons Valencià per la Solidaritat celebrada a Xàtiva

La regidora socialista de l’Ajuntament de Gandia Liduvina Gil va assistir el passat 8 de juliol a l’Assemblea General de Socis del Fons Valencià per la Solidaritat, la qual va tindre lloc al Centre Cultural de Xàtiva, on es va expressar la voluntat i importància de consolidar el treball municipalista del Fons Valencià, coincidint en unanimitat en les diferents intervencions formals i informals en què la solidaritat i la cooperació, en el context global en el qual es troben tots els països del món, van a ser una eina fonamental per al control i la mitigació del coronavirus.

A més a més, es va coincidir en el fet de què s’ha de continuar, i inclús enfortir, amb les polítiques de cooperació per apoderar el desenvolupament social i econòmic de les zones i així augmentar l’autonomia i qualitat de vida de les persones dels països del Sud i incrementar el marc d’accés a la informació, prevenció i assistència sanitària en un context on la salut pública és transversal a tots els països del món.

Pel que fa als temes tractats, es van ratificar les noves altes de 2019 com a socis del Fons dels municipis de Moncada, Sumacàrcer, Benassal, Sant Mateu i l’Alfàs del Pi, ascendint els membres de l’organització durant l’exercici a 116 municipis i 9 mancomunitats. És per tant que, el Fons Valencià ha incrementat en socis i consolida la seua tendència de creixement a les 3 províncies de la Comunitat Valenciana.

En matèria de projectes executats en 2019, han tingut un fort impacte les àrees de Cooperació Internacional al Desenvolupament i d’Educació per al Desenvolupament. Pel que fa als projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament, s’han executat un total de 8 als països del Sud (L’Equador, Bolívia i El Salvador). Mitjançant aquests projectes s’ha treballat en matèria de municipalisme, enfortiment institucional, gènere, joventut i cooperació tècnica descentralitzada, beneficiant de manera directa a un total de més d’11.000 persones. També s’ha desenvolupat al Sàhara una intervenció d’acció humanitària realitzant diferents activitats sanitàries que van beneficiar al voltant de 800 persones.

D’altra banda, a la Comunitat Valenciana s’han desenvolupat un total de 4 projectes d’Educació per al Desenvolupament sensibilitzant, amb la realització de 148 activitats sobre la importància dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i de la solidaritat, al voltant de 4.000 valencians i valencianes de fins a 39 municipis diferents.