Més de 30 factures de Gandia Protur desapareixen dels documents comptables en estranyes circumstàncies

El regidor socialista Vicent Mascarell, en compliment de l’auto judicial que li concedia una setmana per a accedir a la documentació comptable de les empreses públiques, certificà la desaparició de les factures i del registre d’entrada amb la relació de les mateixes.

Les factures corresponen als concerts i esdeveniments del primer estiu de mandat del PP, en plena “borratxera” del nou govern.

La desaparició, que intentàrem notificar sense èxit a través d’un notari, és el primer pas per demanar responsabilitats penals al Consell d’Administració i la gerència d’Iniciatives Públiques per un delicte d’administració deslleial.

Més de 30 factures de Gandia Protur han desaparegut en estranyes circumstàncies dels documents comptables a què ha tingut accés el Grup Municipal Socialista, sols després de ser requerit a través d’un auto judicial. L’auto concedia al regidor socialista Vicent Mascarell una setmana per a accedir a tota la relació de factures de les empreses públiques, des de l’inici de mandat del PP, després d’una sentència que condemnava l’Ajuntament per infringir un dret fonamental en negar-se a donar accés al PSPV-PSOE a la documentació comptable d’IPG.

Fa dos anys, Mascarell va requerir poder accedir a tota la relació de factures des de 2011, un fet al que el govern del PP es negà. El passat desembre, una sentència condemnatòria obligava el govern municipal a facilitar-nos l’accés. La sentència sols s’ha complit sis mesos i 10 escrits al jutjat després, amb un auto judicial que concedia a Mascarell una setmana per consultar les factures.

Ha estat en eixa setmana de consulta on s’ha descobert que falten més de 30 factures de Gandia Protur, d’un total de 371, que corresponen al primer estiu, “en plena borratxera de poder, concerts, grans esdeveniments i macro festes del govern del PP”, segons ha afirmat Mascarell en roda de premsa.

No sols han desaparegut factures. Entre els documents que no es troben entre la relació de documentació comptable està també el registre d’entrada amb la relació detallada de factures, IVA i retenció de IRPF, un document “imprescindible en tota auditoria comptable”, ha dit Vicent Mascarell.

El fet, “greu” per al regidor socialista, ha estat posat en coneixement de l’autoritat judicial després que el govern i el gerent de IPG negaren al PSPV-PSOE la possibilitat de que un notari certificara l’absència de les factures i els documents. L’autoritat judicial haurà de determinar ara “si ens trobem davant un possible delicte d’administració deslleial”. “És el primer pas per demanar responsabilitats penals al Consell d’Administració de l’empresa pública i a la seua gerència”.

Mascarell ha volgut recordar que l’accés a la informació no és “un capritx, sinó la nostra obligació en democràcia”.