Nova condemna al govern del PP per privar d’informació a l’oposició

En coincidència amb la celebració d’un congrés de participació ciutadana i govern obert, l’Ajuntament de Gandia ha estat condemnat por tercera vegada en esta legislatura per negar información sobre les factures d’IPG el 2012. Esta condemna obliga a facilitar les factures del 2012 en temps i forma. El govern va facilitar la consulta per un periode de temps restringit a dues horas, davant la qual cosa Vicent Mascarell, regidor del grup municipal socialista, va recòrrer perquè no donava temps material a supervisar en condicions els més de 1000 documentos comptables objecte de fiscalització, a més de la condemna als costos del procés.

El jutge del jutjat número 5 del Contenciós-Administratiu de València assenyala que “El acto recurrido resultaba contrario a derecho en la medida que introducía una restricción carente de fundamento en el derecho de acceso del recurrente a documentación administrativa de relevancia para el ejercicio de su función”.

Per al jutge, les poques hores concedides per a revisar les factures d’IPG “parte de la consideración, ciertamente poco afortunada, del tiempo que requeriría a un profesional de la contabilidad el examen de ese volumen de documentación sobre la base de técnicas de muestreo estadístico y aquí no nos encontramos ante el ejercicio de profesión de auditoría por parte de un técnico en la materia, sino ante el derecho fundamental de quien ocupa un cargo público de poder controlar la actividad de los Ayuntamientos para cuyo gobierno y administración ha sido elegido”.

El jutge emfasistza en què l’Ajuntament no ha aportat “el menor elemento de juicio que justifique las restricciones temporales introducidas por el acto administrativo sin que se haya acreditado ninguna circunstancia que viniera a aconsejar la limitación horaria de la consulta, lo que ya de por sí supondría la contrariedad a derecho de la decisión adoptada”.

Per a Liduvina Gil “Esta nova condemna per a dificultar l’accés legítim a la informació a un representant públic coincideix casualment amb la celebració d’un congrés sobre participació i govern obert. Com es diu en castellà; “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. En tot cas, esperem que traguen alguns ensenyaments del congrés, encara que dubtem que les apliquen perquè dependen d’una voluntat per la participació política i la transparència que mai han demostrat; com la justícia ha evidenciat por tercera volta”.