Picornell: “L’objectiu passa per finalitzar les reparacions a la ciutat per començar amb el manteniment i millora constant”

Gandia 13 de maig 2016.- Miguel Àngel Picornell, regidor delegat de Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana, ha presentat el balanç d’actuacions del seu departament durant els mesos de març i abril. “Gandia és una ciutat gran i no sempre podem solucionar els problemes amb la celeritat que volem. Hem passat d’una legislatura de grans projectes i poques actuacions de manteniment a tot el contrari. Quan vam arribar al govern vam veure que els criteris sobre què s’havia de solucionar o no es basava en criteris polítics i acabava en IPG.

En total, durant aquests dos mesos, el departament ha dut a terme un total de 765 actuacions, una mitjana de 12 al dia.

La distribució de les mateixes per barris queda de la següent manera:

Raval, 35; Roís de Corella, 38; Corea, 146; El·líptica, 47; Grau, 68; Marxuquera, 19; Platja, 91; Benipeixcar, 39; Centre Històric, 159; Beniopa, 43; i Santa Anna, 9.

Pel que fa a la tipologia de les actuacions, les obres de reparació sumen 199 intervencions mentre que les reparacions de mobiliari urbà han estat 122. El següent camp d’actuació per nombre és el de clavegueram, seguit d’actuacions a l’interior de les instal·lacions municipals amb 63.

Actualment, el departament té pendents de realitzar 360 intervencions. Referent a això, Picornell ha declarat que “hem entrat en una dinàmica en la qual el departament soluciona més problemes que els que apareixen. En concret es realitzen 12 actuacions diàries mentre que s’obren 5 incidències d’intervenció. A aquest nivell, podem afirmar que en uns mesos les brigades podran dedicar-se al manteniment de la ciutat en lloc de realitzar reparacions. Això ens permetrà tenir una ciutat cada vegada en millors condicions per als veïns“.