Salvador Gregori agraïx a la Diputació de València l’ampliació del termini de pagament d’impostos per la crisi del coronavirus

Davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i el decret de l’estat d’alarma del Govern d’Espanya, la Diputació de València ha ampliat fins al pròxim 1 de juliol el període de pagament en voluntària de la recaptació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), així com les taxes municipals de guals i de fem, que en el cas de Gandia finalitzava el 4 de maig.

Així, el regidor d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha volgut agrair a la Diputació de València, i al diputat provincial d’Hisenda i Innovació i edil socialista de l’Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, que “haja tornat a demostrar que la Diputació és un ens proper a la ciutadania que ha escoltat les peticions de molts ajuntaments com el de Gandia que van sol·licitar esta mesura“.

Gregori ha explicat que “la raó per la qual alguns ciutadans han rebut notificacions sobre períodes de pagaments del 4 de maig, és que van ser enviades per la Diputació de València amb anterioritat a l’estat d’alarma, de manera que ara, els que no el tinguen domiciliat, tornaran a rebre els rebuts amb el nou termini de pagament actualitzat a l’1 de juliol“. El regidor socialista recordat que els rebuts domiciliats també seran carregats l’últim dia de pagament voluntari, és a dir, el pròxim 1 de juliol.

Així mateix, en el cas de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) també s’allarguen els terminis. En concret el nou calendari per als rebuts sense domiciliació comença l’1 d’octubre i finalitza l’1 de desembre mentre que els domiciliats es cobraran en dos terminis: l’1 d’octubre i el 2 de novembre.