S’aprova el projecte de reforma del carrer Pellers, entre l’avinguda del Raval i el carrer Ròtova, amb 126.000 euros

El coportaveu del Govern local, Miguel Ángel Picornell, ha anunciat hui que s’ha aprovat el projecte de reurbanització del carrer Pellers (tram comprès entre l’avinguda del Raval i el carrer Ròtova) “amb l’objectiu d’optimitzar la secció viària existent executant la instal·lació de canalitzacions d’enllumenat i escocells per a la plantació d’espècies arbòries”.

La secció tipus projectada consta d’una calçada per a trànsit rodat de 3,5 m, places d’estacionament en cordó a cada banda i voreres d’amplària de 2,25 m. Està prevista la instal·lació de mobiliari urbà: bancs, papereres i bol·lards. Esta actuació, juntament amb la plantació d’arbratge, la corresponent xarxa de reg i la renovació de la xarxa d’aigua potable, tindrà un pressupost de 126.200 euros amb termini d’execució de 4 mesos.

Per últim, estan a punt d’iniciar-se altres actuacions del Pla de Manteniment i Millora de Vials amb un pressupost de 182.000 euros i un període d’execució de 3 setmanes. L’objecte de l’esmentat projecte són les obres de millora dels vials públics que requerixen l’actuació sobre el seu ferm, catalogat com a deficient, a fi de garantir la seguretat viària per la circulació dels vehicles i evitar l’agreujament de les seues patologies a majors.

Aquestes actuacions es realitzaran als carrers: Sant Martí de Porres, Joan Ramón Jiménez, Pare Carles Ferrís, Gabriel Miró i Sant Vicent Ferrer; a més de l’adequació d’un solar municipal al carrer de l’Apoderat i actuacions a Marxuquera.