Un jutge investiga a Torró per prevaricació pels préstecs a l’empresa pública IPG

El jutjat d’instrucció número 3 de Gandia ha obert diligències per presumpta prevaricació administrativa per les injeccions de diners des de l’Ajuntament de Gandia a l’empresa pública IPG. Aportacions econòmiques que, baix l’aparença de préstecs financers i sense comptar amb el preceptiu informe favorable de l’interventor, s’han realitzat fins a en 5 ocasions al llarg de la legislatura.

Import: 2.000.000 d’euros (Formalització: 17-07-2013)

Import: 1.000.000 d’euros (Formalització: 17-06-2013)

Import: 1.300.000 d’euros (Formalització: 01-07-2013)

Import: 2.660.000 d’euros (Formalització: 10-03-2014)

Import: 3.500.000 euros (Fins al 5 de maig de 2015)

Un total de 10,4 milions d’euros, que en el cas de l’última operació fixava el tipus d’interès de l’Euribor a 12 mesos publicat a data 1/09/2014 pel Banc d’Espanya, és a dir el 0’428 per 100 fix per a tot el període de l’operació i que l’informe d’intervenció, en síntesi, vènia a assenyalar entre altres aspectes que la concertació de l’operació no s’ajustava a la legalitat vigent i que la mateixa alterava la sostenibilitat financera i la posició d’estabilitat pressupostària de la Corporació Municipal.

Igualment és sorprenent que els responsables de la formalització dels crèdits indicats, conscients probablement de la il·legalitat i irregularitat de la seua actuació, van encarregar informes a un despatx de València, del que es desconeix la relació que poguera tindre amb persones vinculades a l’Ajuntament de Gandia ni especialització ni currículum algun, amb la finalitat de dotar d’una espècie d’empara legal al que sens dubte era una contractació il·legal i intencionadament irregular, efectuada malgrat els informes i objeccions que consten en la documentació. Este despatx professional va elaborar un informe en data 9 de setembre de 2014 pel qual no trobava impediment legal algun per a la realització de l’operació plantejada. Este dictamen no va servir, no obstant açò, perquè el Secretari Municipal assenyalara en el moment de la signatura advertira de la “improcedència jurídica” del Decret que vènia a formalitzar-se en este contracte.

En resum, l’actuació duta a terme per l’Ajuntament de Gandia a través de les persones esmentades en la denúncia, poguera resultar constitutiva d’un DELICTE DE PREVARICACIÓ de l’Article 404 del Codi Penal, atès que en aquest tipus penal tracta de protegir-se el correcte exercici de la potestat administrativa com a servei públic o la funció pública que els funcionaris han d’exercitar conforme l’interès general segons la legalitat existent. Es tracta de vetlar per l’adequat exercici de l’activitat pública, per la qual cosa en este suposat les irregularitats dels actes descrits, i especialment la signatura de diversos contractes de crèdits a curt termini amb objeccions de legalitat, podrien emmarcar-se en el tipus penal ressenyat.

Els socialistes ens personarem en este procés en evidenciar, en paraules del regidor Vicent Mascarell: “La ruïna econòmica i el balafiament tenen un nom i li exigirem a la Jutge que es diluciden les responsabilitats penals pertinents”.