Una sentència acredita que l’advocat privat de Torró va facturar a l’empresa pública IPG

Els socialistes vam acudir a un procediment en defensa dels drets municipals per a poder accedir a les quantitats econòmiques i els conceptes pels quals sospitàvem que l’advocat particular d’Arturo Torró, Francisco Moya, facturava a l’empresa pública. Una facturació sense cap tipus de justificació en disposar l’alcalde d’un servei jurídic municipal, per més inri, de la seua estricta confiança. La factura és la número 2013/1 de 3.200 euros el pagament dels quals es va efectuar mitjançant transferència de “la Caixa” el 28 de març de 2013.

Francisco Moya és des de fa anys l’advocat privat d’Arturo Torró i les seues empreses. Va ser l’encarregat d’exercir la representació de l’alcalde de Gandia en el seu concurs de creditors personal i el seu procediment contra Bankia. També ha exercit d’acusació del propi Arturo Torró contra José Manuel Orengo per delictes d’injúries i calúmnies que finalment van ser arxivats.

Encara que, gràcies a este procediment hem conegut les minutes del lletrat particular de Torró pagades per tots els ciutadans, encara que no hem pogut accedir a la totalitat del treball i els informes que, teòricament, va realitzar a compte de l’empresa pública IPG. Per a Vicent Mascarell, “la confusió entre el allò públic i privat, tan habitual al govern del Partit Popular, no és ètic i beneficiós per a la ciutadania”.