Un altre auto judicial obliga l’Ajuntament a facilitar les factures d’IPG a l’oposició

La justícia torna a donar l’esquena a Torró i obliga l’Ajuntament a donar accés a les factures durant una setmana.

El auto del jutjat del Contenciós-Administratiu número 8 acorda atorgar un nou termini independentment dels facilitats amb anterioritat.

Vicent Mascarell: “L’actitud dictatorial i antidemocràtica del govern municipal ens obliga a acudir de nou a la justícia per a poder exercir com a oposició”

 

Un nou auto judicial obliga l’Ajuntament ha facilitar les factures de l’empresa pública a l’oposició. El auto decretat que serà el propi jutjat número 8 del contenciós-administratiu el que controlarà i garantirà que el govern permeta, durant una setmana, que els regidors de l’oposició puguen vore les factures d’IPG de l’any 2011.

Amb este auto s’acredita que Torró mentia al afirmar que la sentència estava complida perquè l’oposició ja havia accedit a les factures. De les hores, s’acredita que l’hora concedida per a vore milers de factures va ser una estratègia per a evitar una sentència condemnatòria que no ha donat resultat. El govern del PP ha estat el primer la història condemnat per infringir un dret fonamental, l’article 23 de la Constitució Espanyola que parla del dret a la participació pública en igualtat de condicions

La denúncia, presentada per Vicent Mascarell, assenyala que: “Con independencia de cualquier actuación anterior a la presente resolución, que se hubiere ejecutado para dar cumplimiento a la sentencia recaída en las presentes actuaciones, se acuerda otorgar un nuevo plazo al recurrente para que pueda examinar la documentación a que aquélla se refiere”. I fixa en el seu punt tercer que l’examen de la documentació “se realizará por tiempo de una semana, de lunes a viernes, sin que entre tales días exista ningún festivo, y en horario desde 9 a 14 horas”.

Per tal de garantir el compliment de l’autor, “La Corporación local deberán informar al Juzgado de su disponibilidad para ocupar una semana completa con la finalidad adecuada dentro de los dos próximos meses”. A més, l’Ajuntament té l’obligació “de comunicar qué persona será responsable de facilitar el acceso a la expresada información y de las responsabilidades en que podría incurrir de impedirlo en los términos acordados”. L’ajuntament compta amb cinc dies per tal de recórrer la resolució.

Vicent Mascarell ha assenyalat que  “l’actitud dictatorial i anitdemocràtica del govern municipal ens obliga a acudir de nou a la justícia per a poder exercir com a oposició” i que este auto, com l’anterior del mes de gener, qüestiona el mantra de la transparència del govern municipal ja que “quan s’acudeix a la justícia per la vulneració d’un dret fonamental és perquè no han funcionat les vies democràtiques que estableix el funcionament d’un Ajuntament”.